Open dag VCN een succes

Het Verloskundig Centrum Nijmegen (VCN) en omstreken heeft op 28 juni haar een jarige bestaan gevierd door o.a. haar kwaliteitsjaarcijfers van de Prenatale Screening in 2006 te presenteren.

Tijdens dit feestelijk gebeuren mochten zij van de directeur van de Stichting Prenatale screening regio Nijmegen (SPN) als tweede verloskundig centrum in de regio een samenwerkingsovereenkomst in ontvangst nemen.

contract

Onder grote belangstelling van leden van de begroepsgroep presenteerde men de cijfers over het eerste jaar.

zaal1

In 10 maanden vanaf de start op 6 maart werden ruim 1700 screeningsecho's verricht. Van 239 combinatietesten werd 6 maal een verhoogd risico gevonden. Er werden geen baby's met Downsyndroom geboren bij de gescreende vrouwen. Van de 1463 20-weken-echo's werd 9% screenpostief bevonden en doorverwezen voor aanvullend onderzoek. Een groot deel van de echo-bevindingen werd bevestigd bij de afdeling Prenatale Diagnostiek van het UMCN St Radboud. Het valt op dat veel zwangere vrouwen kozen voor de 20-weken-echo (78%) en weinig voor de combinatietest (16%) Het feit dat vrouwen voor beide testen een verschillende afweging maken is een herkenbare bevinding van de counselende verloskundigen in de praktijken die voor prenatale screening verwijzen naar het Verloskundig Centrum Nijmegen e.o.