Structureel Echoscopisch Onderzoek
De screeningsecho bij 20 weken zwangerschap ( 19+4 weken - 21 weken ) wordt ook "de SEO"genoemd.
Het onderzoek duurt 30 - 45 minuten en wordt uitgevoerd door een gecertificeerde echoscopist. Deze beoordeelt de groei van de baby, de hoeveelheid vruchtwater en de ligging van de placenta. Er worden een aantal organen van de baby bekeken. Ook het geslacht van de baby wordt beoordeeld. U mag zelf aangeven of u het geslacht wel of niet wilt weten. De 20 wekenecho is géén garantie voor een gezond kind. Niet alle afwijkingen worden gezien op de echo. Bij vrouwen met overgewicht is er een grotere kans dat afwijkingen worden gemist en dat de echoscopist het kind niet volledig kan beoordelen.

Behalve uw partner, is één extra volwassene welkom tijdens het onderzoek. Wij verzoeken u géén kinderen mee te nemen vanwege de gevoelige apparatuur en de concentratie die het onderzoek vraagt van de echoscopist. Na afloop ontvangt u een USB-stick met daarop de foto's van het ondezoek. Video-opname is niet toegestaan. Het verslag van het onderzeok wordt digitaal verzonden naar uw verloskundige.

structurele echoNaar welke aandoeningen wordt gekeken? *
Hieronder wordt een uitleg gegeven bij de meest voorkomende aandoeningen die met de screenings-echo gezien kunnen worden.

Hartaandoeningen
1 op de 200 kinderen wordt geboren met een hartafwijking. Een ervaren echoscopist zal bij 50 % van alle afwijkingen aanwijzingen zien die aanleiding zijn om u door te verwijzen naar een specialist. Het kan zijn dat er bij nader onderzoek niets aan de hand is. Als er wel sprake is van een aandoening kan die in sommige gevallen na de geboorte gecorrigeerd worden door de kinderhartchirurg.

Nieraandoeningen
1 op de 500 kinderen heeft een min of meer ernstige nieraandoening. Een ervaren echoscopist zal 80% van de nieraandoeningen opmerken tijdens een echo-onderzoek. In veel gevallen is behandeling niet direct nodig omdat slechts een van beide nieren is aangedaan. In andere gevallen kan een kinderarts na de geboorte de aandoening behandelen. In zeldzame gevallen is een operatie nodig.

Spina Bifida / Open ruggetje
1 op de 1500 kinderen wordt geboren met een neuraalbuis-defect of een open ruggetje. Een ervaren echoscopist zal bij 90% van deze kinderen opmerken dat de wervelkolom niet gesloten is. De ernst hangt af van de grootte van het defect.

Buikwanddefecten
1 op de 2000 kinderen wordt geboren met een buikwanddefect. Een ervaren echoscopist zal dit defect bijna altijd opmerken. Nader onderzoek is van belang omdat er soms onderliggende aandoeningen zijn. Als er geen complicaties zijn kan de chirurg het defect na de geboorte corrigeren.

* Deze zijn met toestemming overgenomen uit de FMF folder "echo onderzoek bij 18-23 weken " juni 2005

Vervolgonderzoek
Uw echoscopist zal u informeren indien bij het echoscopisch onderzoek afwijkingen worden gezien of als hieraan wordt getwijfeld. Zij zal een advies geven over het vervolgonderzoek en overleggen met uw eigen verloskundige. Voor vervolgonderzoek wordt u verwezen naar de afdeling Prenatale Diagnostiek en Therapie van het Radboudumc in Nijmegen. In een aantal gevallen zal blijken dat er niets aan de hand is. Voor de kinderen die wel een gezondheidsprobleem hebben kan het vervolgonderzoek van groot belang zijn. Benadrukt wordt dat niet alle aandoeningen zichtbaar zijn. In geval van verwijzing blijft uw eigen verloskundige beschikbaar voor advies en ondersteuning.

Voor meer informatie: http://www.prenatalescreening.nl